نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور Scopus ID Researcher ID ORCID ID
وکیل احمدی دانشگاه رازی کرمانشاه- ایران   O-8521-2017 0000-0003-0424-4729
روح اله اسدی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0002-7872-4602
مریم اسکافی نوغانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد- ایران     0000-0003-3792-4437
قاسم اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57200936073 AAD-5117-2019 0000-0001-8708-2368
احمدرضا اصغرپور ماسوله دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
57194573977
U-9416-2019 0000-0001-8805-6575
جواد افشار کهن دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران     0000-0002-8138-4661
سیدعلیرضا افشانی دانشگاه یزد یزد- ایران 56850567800   0000-0002-2311-3329
حسین اکبری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57235022100 ABB-4016-2020 0000-0003-1045-6952
فاروق امین مظفری دانشگاه تبریز تبریز- ایران   AAK-3053-2020 0000-0002-1512-9953
توکل آقایاری هیر دانشگاه تبریز تبریز- ایران
58147294300
  0000-0002-0904-7409
محمدرضا آهنچیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
30367449000
  0000-0002-8175-7376
اسداله بابائی فرد دانشگاه کاشان کاشان- ایران     0000-0002-7021-0594
شهرام باسیتی دانشگاه پیام نور تهران- ایران     0000-0002-0220-2680
سمیرا بامشکی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
57222542850
  0000-0002-9634-0442
حامد بخشی جهاد دانشگاهی مشهد مشهد- ایران      
اسماعیل بلالی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران     0000-0002-5487-8885
داریوش بوستانی دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان- ایران      
مریم تقوایی یزدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری ساری- ایران     0000-0002-6371-1817
منوچهر توسلی نایینی دانشگاه اصفهان اصفهان- ایران
57217009425
  0000-0002-4520-8409
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0002-9253-5330
غلامرضا حسنی درمیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57218934082 AAC-7184-2021 0000-0001-9745-8250
عبدالرسول حسنی فر دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان- ایران
57226417192
  0000-0002-9089-9624
شکراله خاکرند دانشگاه شیراز شیراز- ایران   W-9968-2018 0000-0001-8669-6448
کمال خالق پناه دانشگاه کردستان کردستان- ایران     0000-0003-0709-7178
محسن خلیلی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0003-2104-6545
علیرضا خوراکیان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
55973103500
P-8771-2019 0000-0003-0890-3418
سعید خیاط مقدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد- ایران      
سیدهادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57209259370 C-2716-2018 0000-0002-3365-8250
عزت اله سام آرام دانشگاه علامه طباطبائی تهران- ایران     0000-0001-5460-6073
حمداله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
57188689048
AAU-9089-2021 0000-0001-9456-7312
سیدعلی سراج دانشگاه نیشابور نیشابور- ایران     0000-0001-5851-0933
مریم سروش جهاد دانشگاهی فارس شیراز- ایران     0000-0003-2044-7494
خدیجه سفیری دانشگاه الزهرا تهران- ایران
35867951000
  0000-0001-8068-5086
محمدمهدی فراحی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران     0000-0002-4024-286X
محمد سلطانی فر          
حمید شایان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
57215875627
AAU-9009-2021 0000-0001-6176-7641
محسن صفاریان دانشگاه پیام نور تهران تهران-ایران     0000-0001-9156-3949
نادر صنعتی شرقی
دانشگاه پیام نور واحد مشهد مشهد- ایران
125635
  0000-0001-9883-2726
محمدجلال عباسی شوازی دانشگاه تهران تهران-ایران 15135323000   0000-0002-8647-376X
طاها عشایری دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران      0000-0001-8210-8899
رضا عظیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران-ایران      
امیر عظیمی دولت آبادی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران-ایران     0000-0002-8555-4971 
پویا علاءالدّینی دانشگاه تهران تهران-ایران 7801582778   0000-0002-7952-3925 
منوچهر علینژاد دانشگاه یزد یزد- ایران     0000-0002-1766-8977
اکبر علیوردی نیا دانشگاه مازندران مازندران- ایران
24330675200
  0000-0003-0512-7839
کوروش غلامی دانشگاه گلستان گلستان-ایران     0000-0002-4713-9865
محمدعلی فرهادی دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه- ایران     0000-0001-6414-0342
مهناز فرهمند دانشگاه یزد یزد- ایران
57209463627
  0000-0001-8480-9373
مهدی فیضی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57205437775 AAZ-4555-2020 0000-0001-8823-5725
حسینعلی قجری دانشگاه پیام نور تهران- ایران     0000-0003-2394-1324
عطیه کامیابی گل دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
25930009200
AAI-2323-2019 0000-0003-0349-2744
مهدی کرمانی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57218933765 IQU-0408-2023 0000-0003-3196-6599
جلیل کریمی دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه- ایران
55322962400
O-8527-2017 0000-0003-0669-4261
محمود کیوان آرا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان-ایران 36188323300   0000-0002-2847-6735 
سعیده گروسی دانشگاه شهید باهنر کرمان-ایران 55855495700   0000-0002-7419-2143
مهدی مالمیر دانشگاه شهید بهشتی تهران-ایران      
علی اکبر مجدی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57218936226   0000-0002-6519-5086
علی مرادی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب کرمانشاه- ایران     0000-0002-1644-463X
سیدهادی مرجایی
تهران/ ایران      
حمید مسعودی دانشگاه بیرجند بیرجند- ایران     0000-0003-0497-434X
سوده مقصودی دانشگاه شهید باهنر کرمان- ایران     0000-0002-2862-0020
غلامرضا ملک زاده دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران
55620661600
P-4314-2015 0000-0003-0982-7699
یعقوب مهارتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران 57193124050 Q-5342-2016 0000-0002-7426-2711
سید یعقوب موسوی دانشگاه الزهرا تهران- ایران      0000-0002-4088-1784
احمد مؤذنی دانشگاه پیام نور تهران- ایران 56629943900   0000-0003-1317-3130
ابوعلی ودادهیر دانشگاه تهران تهران- ایران 54584385000   0000-0001-8620-1396