• آدرس پستی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، کد پستی: 9177948974
  • تلفن:  6724-3880 (51) 98+  زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 14
  • فاکس: 6826-3880 (51) 98+
  • ایمیل: jss@ferdowsi.um.ac.ir

کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image