آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1769
تعداد پذیرش 403
تعداد عدم پذیرش 1101

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 399
تعداد مشاهده مقاله 145397
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 77579
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 76 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 90 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 176 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 742 روز
درصد پذیرش 23 %