آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1652
تعداد پذیرش 365
تعداد عدم پذیرش 1033

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 362
تعداد مشاهده مقاله 100116
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42174
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 82 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 96 روز
متوسط زمان داوری 56 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 182 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 777 روز
درصد پذیرش 22 %