آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1456
تعداد پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش 939

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 30838
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13034
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 93 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 75 روز
متوسط زمان داوری 64 روز
متوسط زمان پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 879 روز
درصد پذیرش 22 %