نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته ی جامعه‌شناسی اقتصادی وتوسعه، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

سبک زندگی اسلامی و ایرانی به یقین برای جامعه ما اهمیت فراوانی دارد اما این سبک، با انقلاب شگرفی که در چند دهه اخیر درفـنون ارتـباطی و اطلاعات مبتنی بر رایانه انجام‌شده، دست‌خوش تحولات گسترده‌ای شده‌است. در شمار عوامل متحّول‌کنندة سبک زندگی می‌توان نقشی تعیین‌کننده برای بازی‌های رایانه‌ای قائل‌شد چرا که این بازی‌ها یکی از پرمخاطب‌ترین و جذاب‌ترین‌ رسانه‌ها‌ بویژه در‌ بین کودکان و نوجوانان و از اجـزای شـکل‌گیری هویت آن‌هاست.

این مقاله با هدف تحلیل نحوه بازنمایی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بازی‌های رایانه‌ای بومی به مطالعه و بررسی شاخصه‌های این سبک از زندگی در پنج بازی رایانه‌ای داخلی مطابق روش نشانه شناختی جان فیسک پرداخته‌است.

روش تحقیق در این مقاله، تحلیل محتوا مبتنی بر نشانه‌شناسی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بازی‌های رایانه‌ای بومی است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که برنامه‌سازان بومی بازی‌های رایانه‌ای در مسیر تولید و غنی‌سازی محتوای این بازی‌ها، توجه و تمرکز جدی و چندانی نسبت به حوزة سبک زندگی ایرانی - اسلامی نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image