نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یاسوج

2 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل دافعه و جاذبه در مهاجرت روستائیان از طریق تمرکز بر روایت‌های مهاجران می‌باشد. اغلب تحقیقاتی که به این موضوع پرداخته اند عموماً تفسیر ذهنی مهاجران نسبت به عوامل مؤثر در دفع مبدأ و جذب مقصد را نادیده گرفته‌اند. جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش، خانواده‌هایی هستند که از منطقه کامفیروز مهاجرت کرده‌اند و در شهرک‌های سعدی و جوادیه شیراز مستقر شده‌اند. در این پژوهش از روش روایت‌پژوهی به منظور دستیابی به روایت زندگی این افراد استفاده شده است. پس از 22 مصاحبۀ عمیق اشباع نظری حاصل شد و چهار مدل بدست آمد؛ 1.مدل خانواده‌های مهاجر دارای فقر اقتصادی 2. مدل خانواده‌هایی که دچار دگرگونی ارزشی-هنجاری شده‌اند 3. مدل زمین‌داران روستایی ساکن در حاشیه شهر و 4. مدل خانواده‌های علاقه‌مند به کار و تلاش دائمی ( فرهنگ کار). تحلیل نتایج بیانگر این است که از دیدگاه مشارکت‌کنندگان عوامل دافعۀ مبدأ عبارتند از توسعه‌نیافتگی، بیکاری فصلی، نبود امکانات رفاهی و آموزشی، نظارت جمعی شدید و نقض حریم زندگی شخصی و عوامل جاذبۀ شهری نیز کسب منزلت اجتماعی بالاتر، جهت‌گیری مدرن، وجود شبکۀ آشنایان قبلی، فراهم بودن امکانات آموزشی مناسب و امکانات رفاهی بالاتر در شهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective destination’s attraction and origin’s rejection factors on rural-urban migration; investigation of conceptual meaning-making by immigrants.

نویسندگان [English]

  • abbas ramezani baseri 1
  • Maryam mokhtari 2
  • Majid Fouladiyan 3
  • Ramin moradi 4

1 doctoral student of economic sociology and development of yasouj university

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Yasouj University

3 Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor of Social Sciences Department of Yasouj University

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors of repulsion and attraction in the migration of villages by focusing on the narratives of migrants. Most of the researches that have dealt with this issue have generally ignored the mental interpretation of immigrants regarding the factors affecting in repulsion of the origin and the attraction of the destination. The community studied in this study are families who migrated from kamfirouz region and settled in saadi and Javadiyeh towns of Shiraz. In this research, the narrative research method has been used in order to obtain the life narrative of these people. After 22 detailed interviews, theoretical saturation was achieved. and Four model obtained: 1. The model of immigrant families with economic poverty. 2. The model of families that have undergone normative value transformation. 3.the model of rural landowners living on the outskirts of the city. 4. The model of families interested in work and constant effort(work culture).The analysis of the results shows that from the participants, the repulsive factors are lack of development, seasonal unemployment, lack of welfare and educational facilities, intense collective surveillance and violation of privacy of personal life and urban attractiveness factors are the acquisition of higher social status, modern orientation, the existence of a network of previous acquaintances, the availability of suitable educational facilities and higher welfare facilities in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : narrative
  • immigrant mental interpretation
  • attraction
  • repulsion
  • immigration
CAPTCHA Image