نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی/ بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی ذهنیت‌ها و الگو‌های ذهنی در خصوص موانع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر می‌باشد. برای دستیابی به هدف اشاره شده، از روش کیو استفاده شده است. برای تشکیل فضای گفتمانی کیو از مصاحبه (با 6 متخصص و خبره در مسائل فرهنگی و اجتماعی در حوزه جامعه‌شناسی ورزش، مسائل اجتماعی، جامعه‌شناسی زنان و جنسیت و 16 نفر از بانوان علاقه‌مند حضور در ورزشگاه‌ها) و بررسی اسناد و مدارک، اطلاعات تکمیلی در خصوص مسائل مرتبط با تحقیق استفاده شده است. پس از تنظیم کارت های کیو، به منظور مرتب کردن آنها، 115 بانوی علاقه‌مند به حضور در ورزشگاه با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. از مشارکت کنندگان خواسته‌ شد تا میزان موافقت یا مخالفت خود را با مرتب کردن 51 جمله بازنویسی و دسته‌بندی شده در قالب نمودار کیو بر روی طیفی 11 درجه‌ای نمایش دهند. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی کیو نشان داده‌است که ذهنیت مشارکت کنندگان در خصوص موانع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر، به 5 گروه دسته‌بندی می‌شود. به عبارتی دیگر، 5 دیدگاه و یا الگوی ذهنی در مورد موانع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود دارد. موانعی از قبیل موانع اجتماعی، موانع سیاسی، موانع ساختاری، موانع دینی و فرهنگی، موانع جنسیتی در کشور وجود دارد که مانعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mental typology of women regarding barriers to presence in the stadiums as a spectator using the Q method

نویسندگان [English]

  • hadi razeghi maleh 1
  • * * 2
  • * * 1

1 *

2 *

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to identification mental models and mentalities regarding the barriers of women in the stadiums as a spectator. To achieve the referenced purpose, the Q method has been used. To form the Q discourse space of the interview (with 6 experts in cultural and social issues in the field of sport sociology, social issues, sociology of women and gender, and 16 women interested to presence in stadiums) and reviewing documents, additional information regarding research related issues has been used. After setting the Q cards, in order to sort them, the 115 lady interested in attending the stadium is selected with purposeful sampling. The participants were asked to display their agreement or disagreement rate by arranging the 51 sentence the rewrite and category in the form of a Q chart on a 11-degree range. The findings of the Q-Factor analysis show that the participants ' mentality regarding barriers to presence of women in the stadiums as a spectator, are grouped into 5 groups. In other words, there are 5 perspectives or subjective patterns about the barriers of female presence in the stadiums. Obstacles such as social barriers, political barriers, structural barriers, religious and cultural barriers, gender barriers in the country are considered to the presence of women in the stadium as a spectator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentality
  • barriers to presence in the stadiums
  • Sociology of sport
  • Q meth
CAPTCHA Image