نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو-دورۀ مشترک

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تغییرات تاریخی اخیر یک شکاف نسلی در ایران ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد که جوانان ایرانی به ارزش‌های متفاوتی مقید هستند، که اگر به درستی شناخته شوند، بی‌تردید به جلوگیری از درگیری‌ها و چالش‌های متعدد در سازمآن‌ها نیز کمک می‌کند. این پژوهش به بررسی تفاوت‌های نسلی در ارزش‌های فردی در ایران می‌پردازد. برای این منظور دو مطالعه تجربی انجام شده است. اولین مطالعه 71 خانواده ایرانی (شامل 238 فرزند بزرگسال و والدین آن‌ها) را از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب کرد و برای بررسی تفاوت‌های نسلی در ارزش‌های فردی آن‌ها را بواسطۀ پرسشنامه ارزش‌های شوارتز مورد مطالعه قرار داد، همچنین مطالعه دوم بر جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر از طریق مصاحبه‌ ساختاریافته با 125 تن از اعضای همین خانواده‌ها برای حمایت از یافته‌های مطالعه اول متمرکز است. مطالعه اول تفاوت‌های نسلی را در همه ارزش‌های مورد مطالعه به جز خیرخواهی نشان داد، به طوری که نسل جوان از قدرت، موفقیت و لذت‌گرایی بر هم‌نوایی و سنت ترجیح می‌دهند. به طور کلی، نتایج مطالعه اول و دوم با هم مطابقت داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Generational Differences on Human Values in the workplace

نویسندگان [English]

  • َAfsaneh Yousefpour 1
  • Alireza Khorakian 2

1 ِ Doctoral Candidate in Organizational Behavior Management in Ferdowsi University of Mashhad and University of Warsaw- Dual degree course

2 Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Recent historical changes in Iran have created a generational gap; younger Iranians appear to be bound by different values, which, if unmistakably and clearly recognized, will help avoid numerous conflicts and challenges in organizations. This study examines generational differences in human values in Iran. For this purpose, we conducted two empirical studies. The first study employed 71 Iranian families (238 adult children and their parents) to examine generational differences in human values through Schwartz's Portrait Value Questionnaire. The second study focuses on gathering more detailed and enrich information by interviewing 125 out of 238 family members to support the first study's findings. Structured interviews allowed respondents to express their values in the face of situational dilemmas which could manifest their values. The first study found generational differences in all values studied except benevolence, with the younger generation favoring power, achievement, and hedonism over conformity and tradition. Generally, the quantitative and qualitative results matched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation
  • Human values
  • Iranian Families
  • Organizational Management
CAPTCHA Image