نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسایداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم امکانات متعدد و افزایش کمک‌های خیرین در سالهای اخیر، تعداد افراد نیازمند و خواسته‌های آنها در حال افزایش است. از سویی ناکارآمدی موسسات خیریه‌ و عدم دستیابی به مقاصد از پیش تعریف-شده، و نیز وجود دغدغه خیریه‌ها برای دولت باعث شده تا خیریه‌ها مورد مطالعه قرار گیرند. هدف پژوهش افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد موسسات خیریه با استفاده از نوآوری اجتماعی است. بدین منظور، پس از مرور پیشینه تحقیق، به پژوهش در مورد خیریه‌ وابسته به مرکز نوآوری اجتماعی سلام پرداخته شد. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی و روش تحقیق اقدام پژوهی استفاده گردید. بعد از شناسایی مشکل، برای جمع آوری داده‌ها و ارائه راهکار، از روش تفکر سیستمی (مدل چهارمرحله‌ای تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی) استفاده گردید. بدین منظور با ذینفعان و افراد مربوطه طی جلسات متعدد مصاحبه گردید. سپس راهکار منتخب، توسعه داده شده و در مقیاس وسیع پیاده‌سازی گردید و در نهایت با ارزیابی روند پروژه، نتایج و پیشنهادات در قالب دو دسته راهکار فوری و راه حل‌های بنیادی ارائه شدند. راهکار فوری شامل همکاری و جذب سرمایه جمعی بوده و راه‌حل‌های بنیادی شامل بهبود وضعیت اقتصادی، تخصیص خرده‌وام‌ها، نوآوری‌ مقرون‌بصرفه و نوآوری همگانی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Social Innovation to Improve the Effectiveness of Charities (Case Study: Salam Bar Arezoo Charity)

نویسندگان [English]

  • ali asghar sadabadi 1
  • neda aramipour 2
  • seyed mohammad mahmoudi 3

1 Faculty member and assistant professor of Shahid Beheshti University

2 PhD student in System Management, University of Tehran

3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran

چکیده [English]

Researches show that despite the numerous facilities and the increase of charitable donations in recent years, the number of poor people and their needs is increasing. On the one hand, the inefficiencies of charities and the failure to achieve predefined goals, as well as the concerns of charities for the government, have led to this study. The aim of the research is to increase the effectiveness of charities through the use of social innovation. Due to that, after reviewing the background of the studies, a research was conducted on the charity of Salam Social Innovation Center. According to the qualitative research, action research methodology and snowball sampling were used. After identifying the problem, the systems thinking (a four-stage model of systems thinking for social change) applied to collect data and provide a solution. For this purpose, interviews with stakeholders and relevant people were conducted. Then the selected solutions were developed and implemented on a large scale. Finally, by evaluating the project process, results and achievements were presented. The results indicated that some basic decisions and actions were needed to solve the problem fundamentally. The suggestions made in this case fall into two categories: quick-fixes and fundamental solutions. Quick fixes include crowd-collaboration and crowdfunding؛ fundamental solutions include improving in the economic situation, micro-lending, frugal innovation, and inclusive innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Innovation
  • Systems thinking
  • Charity
  • Inclusive Innovation
  • Frugal Innovation