نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

شناخت بینشهای "یورگن هابرماس" بابررسی زندگینامه وی وآغاز و با نمایاندن نقش او به عنوان معمار اصلی نظریه انتقادی جدید ، پایان می پذیرد.در این راستا رگه های عمده اندیشه وی به ترتیب زیر مورد تشریح و تحلیل قرار می گیرد :
ترمیم وتکمیل نظریه های پیشینیان : "کار" و "زبان" (کنش ارتباطی) ، برداشت کلی از دانش : مقوله بندی جدید از دانش،جایگاه ونقش علوم هرمنوتیک،نقد پاره ای از نظریه های کارل مارکس : ماتریالیسم تاریخی،تکامل و... ، نقد پاره ای از نظریه های ماکس وبر : عقلانیت ، نوگرایی و... ، نقد در خدمت توسعه اجتماعی،نظریه سیستمها و عقلانی کردن ، هزینه های نوسازی : استعمار جهان زتدگی ، هزینه های نوسازی : سترونی فرهنگی ، نهضت های اجتماعی جدید ، حد اقل وظیفه انتقاد : افشای موقیت های تحریف شده ، وضعیت آرمانی گفتار ، تحلیل از سرمایه داری نوین ، رشد خرد ابزاری و " یوتوپیای منفی " ، نظریه یه بهرانها : بیماریها (نابسامانیها)ی جهان زندگی ، جمع بندی نظریات : دفاع از نوگرایی وانتقاد وارده.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thoughts of Jurgen Habermas

نویسنده [English]

  • mohammad hariri akbari

چکیده [English]

The purpose of this article is to explore the thoughts of Jurgen Habermas. To
do so, the writer begins with .a biography of Habermas, and ends with a
description of his role as the main architect of the new critical theory. The writer
discusses the following main concepts and themes: revising the views of the
predecessors, labor and language, general view oF knowledge, a new
classification of knowledge, position and role of sciences and hermeneutics.
criticism of certain views of Karl Marx. historical materialism, evolution,
criticism of certain views of Marx Weber, rationalism, modernity, criticism in
the service of social development, theory of systems and rationalization.
modernity costs, reconstruction costs, cultural barrenness, new social
movements, criticism as a duty, revealing the distorted situations, the ideal
status of discourse, an analysis oF the modern capitalism, negative Utopia, the
theory of crises, maladies of the world of life. in defense of modernism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurgen Habermas
  • critical theory
  • social development and reconstruction
  • cultural barrenness
  • analysis of the modern capitalism
  • new social movements- theory of crises
CAPTCHA Image