نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

آنتونی گیدنز یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی معاصر، تلاش نظری گسترده‌ای را در سه دهه اخیر صورت داده است. در مرکز بحث‌های نظری این اندیشمند انگلیسی که اینک ریاست مدرسه سیاسی- اقتصادی لندن را عهده‌دار است، نظریه ساختاری‌شدن قرار دارد که شرح و بسط کامل آن نخستین بار در کتاب تأسیس جامعه (1984)آمد. نظریه ساختاری‌شدن با هدف پایان دادن به سلطه نظریه‌های هرمنوتیکی از یک سو و ساختارگرایی و کارکردگرایی از سوی دیگر، به طرز پیچیده‌ای به تلفیق عناصری از این رهیافت‌ها و رهیافت‌های پیشین دیگر، می‌پردازد. هدف گیدنز از به‌کارگیری اصطلاح ساختاری‌شدن که از زبان فرانسه گرفته شده است، تأکید بر جریان فعال زندگی اجتماعی و پرهیز از مفهوم ساختار به معنای امری بیرونی و صرفاً الزام‌آور است که مد نظر ساختارگرایان بود. در این مقاله ابتدا به بررسی نظریه ساختاری‌شدن و آن گاه به مبانی روش‌شناختی این نظریه می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anthony Giddens's theory of structuration and its methodologicalfoundations

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar DR.Moghaddas
  • Hossein Ghodrati

چکیده [English]

Anthony Giddens, a prominent social theoretician of contemporary sociology, has done extensive theoretical efforts in the last three decades. Central to his debates is the theory of structuration, which was first introduced in his book Constitution of society (1984). The theory, aimed at giving an end to dominance of hermeneutic theories on the one hand and structuralism and functionalism on the other hand, blends in a complicated manner elements from these and other previous approaches. To emphasize the procedural character of social life, Giddens uses the term structuration, borrowing it from the French. Furthermore, by using this concept, he avoids structuralists' conception of the structure as an external and constraining entity. In this paper the writer first introduces the theory of structuration and then discuses its methodological foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The theory of structuration
  • Anthony Giddens
  • Methodology
CAPTCHA Image