نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شهر- کشور

Publons_Id/Scopus Author ID

 

ORCiD

محمدرضا

آهنچیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=30367449000

0000-0002-5982-8983

روح اله

اسدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-7872-4602

قاسم

اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

AAD-5117-2019

authorId=57200936073

0000-0001-8708-2368

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

U-9416-2019

authorId=57194573977

0000-0001-8805-6575

حسین

اکبری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ABB-4016-2020

authorId=57235022100

0000-0003-1045-6952

وکیل

احمدی

دانشگاه رازی

کرمانشاه-ایران

 

 

جواد

افشار کهن

دانشگاه بوعلی سینا

همدان-ایران

 

 

فاروق

امین مظفری

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

اسداله

بابائی فرد

دانشگاه کاشان

کاشان- ایران

 

 

سمیرا

بامشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=57222542850

0000-0002-9634-0442

شهرام

باسیتی

 

 

 

 

اسماعیل

بلالی

دانشگاه بوعلی سینا

همدان- ایران

 

 

حامد

بخشی

 

 

 

 

حسین

بهروان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=46461228800

0000-0002-5982-8983

داریوش

بوستانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان- ایران

 

 

مریم

تقوایی یزدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

ساری- ایران

 

 

منوچهر

توسلی نایینی

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

نادر

صنعتی

دانشگاه پیام نور واحد مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0001-9883-2726

توکل

آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

0000-0002-0904-7409

حسین

میرزائی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-5278-309X

عبدالرضا

جوان جعفری بجنوردی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-9253-5330

شکراله

خاکرند

دانشگاه شیراز

شیراز- ایران

 

 

کمال

خالق پناه

دانشگاه کردستان

کردستان- ایران

 

 

محسن

خلیلی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0003-2104-6545

علیرضا

خوراکیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

P-8771-2019

Scopus Author ID: 55973103500

 

0000-0003-0890-3418

سعید

خیاط مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد- ایران

 

 

مریم

اسکافی نوغانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0003-3792-4437

سیدهادی

زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: C-2716-2018

Scopus Author ID: 57209259370

ResearcherID: C-2716-2018

 

0000-0002-3365-8250

عزت اله

سام آرام

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران- ایران

 

 

حمداله

سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 57201396919

AAU-9089-202

0000-0001-9456-7312

خدیجه

سفیری

دانشگاه الزهرا

تهران- ایران

 

 

سیدعلی

سراج

دانشگاه نیشابور

نیشابور- ایران

 

 

مریم

سروش

جهاد دانشگاهی فارس

شیراز- ایران

 

 

محمد

سلطانی فر

 

 

 

 

حمید

شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

AAU-9009-2021

authorId=57215875627

0000-0001-6176-7641

علی

مرادی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب،

کرمانشاه-ایران

 

0000-0002-1644-463X

غلامحسین

حسنی درمیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0001-9745-8250

محمدمهدی

سلطانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-4024-286X

محمدجلال

عباسی شوازی

دانشگاه تهران

تهران-ایران

 

 

کوروش

غلامی

دانشگاه گلستان

گلستان-ایران

 

 

محسن

صفاریان

دانشگاه پیام نور تهران

تهران-ایران

 

 

حمید

مسعودی

دانشگاه بیرجند

بیرجند- ایران

 

0000-0003-0497-434X

عبدالرسول

حسنی فر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

زابل- ایران

authorId=57226417192

0000-0002-9089-9624

محمدعلی

فرهادی

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه- ایران

 

0000-0001-6414-0342

مهناز

فرهمند

دانشگاه یزد

یزد- ایران

 

 

مجید

فولادیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=57219598025

0000-0002-7787-6006

مهدی

فیضی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 57205437775

 

AAZ-4555-2020

0000-0001-8823-5725

حسینعلی

قجری

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

بتول

صیفوری طغرالجردی

دانشگاه کرمان

کرمان- ایران

 

0000-0001-9667-2546

طاها

عشایری

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

 

0000-0001-8210-8899

رضا

عظیمی

دانشگاه شهید بهشتی

تهران-ایران

 

 

امیر

عظیمی دولت آبادی

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

تهران-ایران

 

 

پویا

علاءالدّینی

دانشگاه تهران

تهران-ایران

 

 

اکبر

علیوردی نیا

دانشگاه مازندران

مازندران- ایران

 

 

منوچهر

علینژاد

دانشگاه یزد

یزد- ایران

 

 

سعیده

گروسی

دانشگاه شهید باهنر

کرمان-ایران

 

 

فاطمه

گلابی

دانشگاه تبریز

تبریز-ایران

 

 

عطیه

کامیابی گل

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 25930009200

ResearcherID: AAI-2323-2019

 

0000-0003-0349-2744

مهدی

کرمانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=57218933765

0000-0002-9405-5162

جلیل

کریمی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

کرمانشاه ایران

Scopus Author ID: 55322962400

ResearcherID: O-8527-2017

 

0000-0003-0669-4261

محمود

کیوان آرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان-ایران

 

 

مهدی

مالمیر

دانشگاه شهید بهشتی

تهران-ایران

 

 

سوده

مقصودی

دانشگاه شهید باهنر

کرمان- ایران

 

 

مجتبی

میرزائی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-0165-3922

مریم

مختاری

دانشگاه یاسوج

یاسوج- ایران

 

 

علی اکبر

مجدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-6519-5086

سیدهادی

مرجایی

 

 

 

 

غلامرضا

ملک زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 55620661600

ResearcherID: P-4314-2015

 

0000-0003-0982-7699

احمد

مؤذنی

 

 

 

 

ابوعلی

ودادهیر

دانشگاه تهران

تهران-ایران

 

 

سید یعقوب

موسوی

دانشگاه الزهرا

تهران-ایران

 

 

یعقوب

مهارتی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: Q-5342-2016

Scopus Author ID: 57193124050

 

0000-0002-7426-2711

علیرضا

افشانی

دانشگاه یزد

یزد- ایران

Scopus Author ID: 56850567800

0000-0002-2311-3329

محسن

نوغانی دخت بهمنی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ABB-3627-2020

authorId=56613069400

0000-0002-6065-0502