دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی

دکتر محمد عباس زاده, لیلا مقتدایی, ابراهیم حسین پور
بازدید: 42

الگوسازی ساختاری رابطة بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی

حمدالله نادری, دکتر حسین بنی فاطمه, دکتر محمد حریری اکبری
بازدید: 92

ارزیابی نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان «نمونه مورد مطالعه:روستاهای شهرستان مرند»

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری, دکتر مهدی پور طاهری, عبدالله صفری مرکید
بازدید: 26

بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در سطح محله

دکتر علی ربانی خوراسگانی, دکتر غلامرضا صدیق اورعی, مهدی خنده رو
بازدید: 173

تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله, دکتر حسین بهروان, دکتر محسن نوغانی, دکتر علی یوسفی
بازدید: 28