دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

حائری زاده حائری زاده, اصغرپور ماسوله اصغرپور ماسوله, نوغانی نوغانی, میرانوری میرانوری
بازدید: 92

مقدمه‏ای بر ابعاد و گسترة‏ دستگاه نظری میشل فوکو

بوستانی بوستانی, محمدپور محمدپور
بازدید: 59

بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل مؤثر بر آن

مظلوم خراسانی مظلوم خراسانی, اكبری فریمانی اكبری فریمانی