دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران

دکتر محمد اسماعیل ریاحی, دکتر اکبر علیوردی‌نیا, محمدرضا بنی اسدی

جهانی‌شدن و سرمایة اجتماعی زنان

دکتر بیژن خواجه‌نوری, دکتر علی اصغر مقدس
بازدید: 10