فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شبکه‌های ماهواره‌ای ترک‌زبان و هویّت قومی جوانان شهر تبریز

صمد عدلی‌پور; سیداحمد میرمحمدتبار; سیمین افشار; مریم سهرابی

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سالمندان 60 سال و بالاتر در مناطق شهری مشهد

مجید کوششی; محمّد میرزایی; ابوالقاسم پوررضا; غلامرضا حسنی درمیان

گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی

فرناز سبحانی; حسین بهروان; محسن نوغانی دخت بهمنی

مدل یابی ساختاری تأثیر تجربة زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست‌محیطی

محمد عباس زاده; لیلا علوی; حسین بنی فاطمه; محمدباقر علیزاده اقدم