فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شبکه‌های ماهواره‌ای ترک‌زبان و هویّت قومی جوانان شهر تبریز

صمد عدلی‌پور, سیداحمد میرمحمدتبار, سیمین افشار, مریم سهرابی

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سالمندان 60 سال و بالاتر در مناطق شهری مشهد

مجید کوششی, محمّد میرزایی, ابوالقاسم پوررضا, غلامرضا حسنی درمیان

گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی

فرناز سبحانی, حسین بهروان, محسن نوغانی دخت بهمنی

مدل یابی ساختاری تأثیر تجربة زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست‌محیطی

محمد عباس زاده, لیلا علوی, حسین بنی فاطمه, محمدباقر علیزاده اقدم