فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اندازه‌گیری شاخص‌های اخلاق پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

محمدحسین رونقی, کامران فیضی, جواد سوری لکی

بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز

حسین میرزائی, توکل آقایاری هیر, مهناز کاتبی

بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد

سیده مریم صفوی مقدم, محسن نوغانی دخت بهمنی, محمد مظلوم خراسانی

اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد

مریم اسکافی نوغانی, فرح ترکمان, باقر ساروخانی

بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان

امين زارعی, محمد صادق مهدوی, حسین اکبری