نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ظهور دین‌داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایۀ یک نظریۀ زمینه‌ای 
  سیده سمانه امیری ; احمدرضا اصغرپور ماسوله 1-22
  بازدید: 217
  برّرسی تأثیرات دین‌داری و عزّت‌نفس بر مصرف نمایشی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) 
  خدیجه حاتمی ; توکل آقایاری هیر ; ایوب امیرکواسمی 23-44
  بازدید: 173
  مطالعۀ رابطۀ بین تعارضات خانوادگی و عزّت نفس نوجوانان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر شیراز) 
  بیژن خواجه نوری ; رودابه دهقانی 45-61
  بازدید: 213
  تحلیل تاثیر روند سالخوردگی جمعیت بر توسعه روستایی (مورد مطالعه: بخش جلگه رخ تربت حیدریه) 
  محمودرضا میرلطفی ; فاطمه پورابراهیمی 63-84
  بازدید: 186
  مؤلّفه‌های اجتماعی و فرهنگی زیبایی دو جنس و کارکردهای آن از دیدگاه دانشجویان پسر 
  روح‌الله خواجه دولت آباد ; سعیده گروسی 85-105
  بازدید: 162
  برّرسی تطبیقی دو نظریۀ ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی 
  مرتضی علویان ; حسین دوست‌محمّدی 107-135
  بازدید: 162
  کندوکاو کیفی پدیدۀ جرّاحی زیبایی بینی (مورد مطالعه: زنان و مردان جرّاحی شدۀ شهر آستارا) 
  ثریا پورنصیری ; داریوش بوستانی 137-160
  بازدید: 293
  برّرسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) 
  علی اکبر مجدی ; فردین محمّدی 161-186
  بازدید: 171
  بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای 
  بهروز بهروزیان ; احسان حسنوند 187-212
  بازدید: 259
  فرهنگ سازمانی و نقش آن در کارکرد نهادهای اجتماعی: برّرسی نگرش کارکنان سازمان کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
  حسین خسروی ; انسی کرامتی 213-236
  بازدید: 236