نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ارتباط ساختار گروه با تعارض‌های درون آن در گروههای آموزشی دانشگاهی 
  اسماعیل بلالی ; سلیمان پاک سرشت ; فرهاد رشیدی 1-25
  بازدید: 301
  دین و شادمانی: مطالعۀ رابطۀ دینداری با احساس شادمانی در نمونهای از دانشجویان 
  دکتر سید حسین سراج زاده ; مریم جامه شورانی ; فرشاد محمدی 27-48
  بازدید: 185
  شبکه‌های ماهواره‌ای ترک‌زبان و هویّت قومی جوانان شهر تبریز 
  صمد عدلی‌پور ; سیداحمد میرمحمدتبار ; سیمین افشار ; مریم سهرابی 49-71
  بازدید: 275
  تأثیر اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن بر هویّت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران 
  اسداله بابائی فرد 73-108
  بازدید: 256
  تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر در مناطق شهری مشهد 
  مجید کوششی ; محمّد میرزایی ; ابوالقاسم پوررضا ; غلامرضا حسنی درمیان 109-129
  بازدید: 172
  سرمایۀ اجتماعی و هم‌زیستی اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دورۀ پیش‌دانشگاهی شهر تبریز۱۳۹۰) 
  حسین میرزائی ; توکل آقایاری هیر ; خاطره حیدرنژاد ; لاله فتحی 131-148
  بازدید: 150
  گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی 
  فرناز سبحانی ; حسین بهروان ; محسن نوغانی دخت بهمنی 149-170
  بازدید: 135
  مدل یابی ساختاری تأثیر تجربة زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست‌محیطی 
  محمد عباس زاده ; لیلا علوی ; حسین بنی فاطمه ; محمدباقر علیزاده اقدم 171-196
  بازدید: 220
  بررسی و تببین تحرک اجتماعی میان‌نسلی با تأکید بر سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافتۀ بوردیو (مورد مطالعه: شهروندان ۳۰ تا ۵۴ سالۀ شهر گرگان) 
  زهرا غفاری ; منصور حقیقتیان 197-216
  بازدید: 262
  بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با هویت‌یابی (مورد مطالعه: فرزندان شاهد شهر نیشابور) 
  علی اکبر مجدی ; حسین رمضانی ; مژگان عظیمی هاشمی 217-238
  بازدید: 201
  گرایش به مصرف ماهی با تکیه بر ارزیابی فایدۀ آن (مورد مطالعه: نقاط شهری استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) 
  علی یوسفی ; محمد قربانی ; سمیه ورشوی 239-260
  بازدید: 192